El gener de 2017 comença el nou projecte del GEPS-UAB: la construcció de les oportunitats educatives post-16. Un anàlisi de les transicions a la educació secundària obligatòria en contextos urbans’. (EDUPOST16)

 

El projecte ABJOVES ha conclòs oficialment el 30 de juny de 2016 però els resultats de la recerca es seguiran explotant i difonent per aquest i altres mitjans

 

Projecte ABJoves: finalitats i objectius

El projecte ABJOVES (L’abandonament escolar prematur a Espanya. Un anàlisi de les decisions, motivacions i estratègies educatives dels joves) és un I+D+i finançat pel Ministerio de Economía y Competitividad pel període 2012-2015 (referència del projecte: CSO2012-31575). EL projecte està liderat pel Grup d’investigació Globalització, Educació i Polítiques Socials (GEPS) de la Universitat Autònoma de Barcelona (IP Aina Tarabini) i compta amb la participació de 7 Comunitats Autònomes (Catalunya, I. Balears, C. Valenciana, P. Basc, Andalusia, Astúries i C. I Lleó), més de 15 investigadors/es participants i el recolzament de tres entitats patrocinadores observadores: Consorci d’Educació de Barcelona, Observatori Català de la Juventut i Fundació Jaume Bofill.

uab-logo

fjb-logo

fjb-logo

abjoves agencia catalana joventut

La finalitat del projecte és analitzar les decisions, motivacions i estratègies educatives dels joves davant la disjuntiva de continuar o no els estudis desprès de l’Educació Secundaria Obligatòria (ESO). Sens dubte, un objecte d’estudi clau per avançar en la comprensió, prevenció i reducció de l’abandonament escolar prematur. De fet, tal i com han assenyalat diversos estudis nacionals i internacionals (Rumberger, 2001; Fergusson, 2005; Enguita et al, 2010), existeixen poques investigacions sobre abandonament escolar que centrin en seu objecte d’estudi en els propis joves que han abandonat prematurament els estudis o que estan en risc de fer-ho. Aquesta carència suposa un dèficit important pel disseny de polítiques específiques que permetin un abordatge adequat del fenomen. El projecte ABJOVES, per tant, generarà informació basada en evidències de crucial importància per a dissenyar estratègies de prevenció i reducció de l’abandonament escolar en les diverses Comunitats Autònomes objecte d’estudi.

Les Universitats que participen en el projecte ABJoves són

ABJoves - Universitat Autònoma de Barcelona

ABJoves - Universidad de Granada

ABJoves - Universidad de Oviedo

ABJoves - Universitat de les Illes Balears

ABJoves - Universidad del País Vasco

ABJoves - Universitat de València

Fases del projecte

Amb aquesta finalitat, el projecte es basa en 4 grans fases que pretenen aconseguir 4 grans objectius:

FASE 1

Dissenyar i desenvolupar el marc teòric i metodològic de l’estudi.

FASE 2

Realitzar un estat de la qüestió sobre la realitat de l’abandonament escolar en les Comunitats Autònomes objecte d’estudi i les polítiques per la seva prevenció i combat.

FASE 3

Analitzar les decisions, motivacions i estratègies educatives dels joves que han abandonat prematurament els estudis o que estan en risc de fer-ho. Estudis de cas.

FASE 4

Identificar bones pràctiques, definir propostes de millora i difondre els resultats de la investigació.

esquema-home

Projecte prorrogat fins juny 2016

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!