Equip


11 Lluís Parcerisa

Lluís Parcerisa

Universitat Autònoma de Barcelona
lluisparcerisa@hotmail.com

L luís Parcerisa és estudiant de doctorat al Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Es va Graduar en Sociologia (2013) i va obtenir el títol de Màster en Política Social, Treball i Benestar (2014). Des del 2013 és membre del GEPS (Globalització, Educació i Polítiques Socials) on ha participat en el projecte d’investigació I+D+i (ABJOVES) (El abandono escolar prematuro en España. Un análisis de las decisiones, motivaciones y estrategias educativas de los jóvenes). També forma part de l’equip avaluador del programa (Escoles Magnet. Aliances per a l’èxit educatiu), de la Fundació Jaume Bofill. En l’àmbit de la consultoria, ha treballat en plans locals d’inclusió social, plans locals de joventut i en l’àmbit de la innovació social. La seva tesi doctoral versa sobre la transnacionalització del new public management en el camp de l’educació i la seva recontextualització en l’escola pública a Espanya. Les seves àrees d’interès se centren en la governança educativa global i el rol dels organismes internacionals, l’anàlisi de la privatització educativa i el seu impacte en les desigualtats socials i educatives, l’abandonament escolar prematur, i l’estudi de l’impacte dels moviments socials.

Integrant del grup de recerca GEPS

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!