Seminari

CALL FOR PAPERS

SEMINARI INTERNACIONAL

Èxit, fracàs i abandonament escolar: factors polítics, institucionals i subjectius

Universitat Autònoma de Barcelona, Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia

12-13 maig 2016, Barcelona

Conclusiones
Article de conclusió del Seminari i del Projecte ABJOVES ‘l’Abandonament Escolar Prematur en Context’

Vídeos sobre Abandonament Escolar Prematur del Seminari ABJOVES
Per què cal fer recerca sobre l’abandonament escolar?-Aina Tarabini (CAT)

How are social class and ethnicity related to school leaving?- Diane Reay and Nicola Ingram (ENG)

Quin paper té l’escola en l’exclusió educativa? Juan Manuel Escudero (SPA)

Quina relació hi ha entre les desigualtats de gènere i l’abandonament escolar?-Marta Curran (CAT)

Programa

Descarrega’t el programa final

 

Presentació del seminari

El Grup d’Investigació en Globalització, Educació i Polítiques Socials (GEPS) de la Universitat Autònoma de Barcelona, en el marc del projecte I+D+i “El abandono escolar prematuro en España. Un análisis de las decisiones, motivaciones y estrategias educativas de los jóvenes (ABJOVES)”, els convida a presentar comunicacions en el Seminari internacional: “Èxit, fracàs i abandonament escolar: factors polítics, institucionals i subjectius” que tindrà lloc a la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona els dies 12 i 13 de maig de 2016.

 

Temàtica del seminari

L’augment dels nivells d’èxit escolar resulta un dels objectius fonamentals de tots els sistemes educatius contemporanis. En qualsevol de les seves dimensions (l’assoliment de les competències bàsiques, l’obtenció dels certificats educatius mínims, la continuïtat formativa als estudis post obligatoris, etc.), l’èxit educatiu es presenta, en la societat del coneixement, com a requisit indispensable per la inclusió sociolaboral dels individus i pel progrés del conjunt de la societat. Si bé no hi ha dubte que l’educació no sempre és suficient per tal de garantir tals processos, també ho és que és absolutament necessària per possibilitar-ho.

En aquest context, la finalitat del seminari és reflexionar sobre els processos d’èxit, fracàs i abandonament escolar que caracteritzen els sistemes educatius contemporanis, tenint en compte tant factors polítics, com institucionals i subjectius. Cadascuna d’aquestes tres dimensions que conformen els subtemes del seminari, poden ser tractades de forma separada o simultània. Així mateix, les contribucions poden centrar-se en diferents nivells d’anàlisi (macro, meso i micro), per diferents actors (tècnics i/o polítics, professorat, alumnat, etc.) i en diferents nivells educatius (tant obligatoris com post obligatoris).

A continuació, s’expliquen breument les característiques dels tres grans temes del seminari:

Tema 1. Factors polítics

Les contribucions que es presentin en aquest tema han de tenir per objectiu analitzar el rol de les polítiques educatives a diferents escales (global, nacional o local) en la definició, prevenció i/o compensació dels processos d’èxit, fracàs i/o abandonament escolar. Poden presentar-se propostes adreçades a diferents nivells educatius, vinculades amb diferents moments dels processos estudiats i centrades tan en casos únics com a nivell comparatiu.

Tema 2. Factores institucionals

Les contribucions que es presentin en aquest tema han d’orientar-se a explorar el rol de les institucions educatives (centres d’educació reglada a diferents nivells, centres de formació no reglada, etc.) en relació als processos d’èxit, fracàs i /o abandonament escolar. Les propostes poden centrar-se en factors estructurals, organitzatius, de professorat i /o qualsevol altre dimensió que permeti analitzar les característiques i el funcionament de diferents institucions educatives en els processos objecte d’estudi d’aquest seminari.

Tema 3. Factors subjectius

Les contribucions que es presentin en aquest tema han de tenir com a objectiu central analitzar les característiques dels processos d’èxit, fracàs i /o abandonament escolar des de la perspectiva dels propis joves i els impactes que generen en els mateixos. Es tracta d’identificar diferents perfils d’èxit, fracàs i abandonament escolar; diferents experiències i vivències d’aquest processos així com diferents manifestacions i expressions dels mateixos. Seran benvingudes les propostes que presentin la diversitat d’aquestes dinàmiques en clau de classe social, gènere i ètnia, tot identificant i els processos de desigualtat que se’n desprenen.

Tema 4. Altres factors

Si bé el seminari prioritza els tres temes assenyalats anteriorment, es poden presentar també propostes orientades a analitzar altres factors en el processos d’èxit, fracàs i abandonament escolar. Aquests factors poden ser treballats des de diferents àmbits territorials, vinculats a l’estructura del sistema educatiu, etc.

 

Ponents convidats

El seminari compta amb la participació de quatre ponents convidats de reconegut prestigi nacional i internacional que, sense dubte, avalen la qualitat científica del mateix.

Prof. Diane Reay (Cambridge University)

Prof. Juan Manuel Escudero (Universidad de Murcia)

Prof. Mariano Fernández Enguita (Universidad Complutense de Madrid)

Dr. Nicola Ingram (Lancaster University)

Presentacions

La durada per a presentar els treballs de cada autor/a serà de 15 minuts. Cal portar presentacions en power point i es recomana arribar a la sala 5 min abans per presentar-se al chair i preparar el material per l’exposició.

 

Destinataris/es

– Investigadors/es

– Estudiants de màster i/o doctorat

– Professionals d’administracions educatives

– Professionals de centres educatius

 

Presentació de propostes

Les propostes de comunicació poden presentar-se en anglès, castellà o català.

Els resums han d’incloure la presentació i justificació del tema, l’explicació de la metodologia i l’exposició dels principals resultats. L’extensió màxima del resum ha de ser de 250 paraules i cal incloure el títol, nom i afiliació dels i les autores, així com de 3 paraules claus. El Comitè Científic seleccionarà les propostes en base la seva rellevància i qualitat científica.

Per entregar les propostes, cal dirigir-se al Formulari de Presentació de Comunicacions del Seminari Abjoves.

 

Dates claus

29 de febrer: data límit per entregar les propostes de comunicació

15 de març: notificació acceptació de les propostes

15 de març -8 d’abril: primer termini d’inscripció (preu ordinari)

8 d’abril: tancament d’inscripcions

√öltima setmana d’abril: publicació del programa

 

Comitè científic i organitzador

Comitè científic

Dra. Aina Tarabini (UAB)

Dr. Xavier Rambla (UAB)

Dr. Antonio Luzón (U Granada)

Dra. Mónica Torres (U Granada)

Dra. Elena Giménez (U Valencia)

Dr. Joan Amer (U Islas Baleares)

Comitè Organitzador

Marta Curran (UAB)

Alba Castejón (UAB)

Clara Fontdevila (UAB)

Alejandro Montes (UAB)

Lluís Parcerisa (UAB)

Martí Manzano (UAB)

*Per dubtes i consultes poden escriure a la següent adreça electrònica: seminarioabjoves@gmail.com

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!